Home > Zwangerschap en SOA

Zwangerschap en SOA’s

Is een vrouw vóór of wordt een vrouw tíjdens haar zwangerschap geïnfecteerd met het HIV-virus, dan kan zij het virus overdragen op haar kind. Met name tijdens de bevalling en tijdens het geven van borstvoeding is deze kans aanwezig. Een geïnfecteerde baby kan op den duur AIDS krijgen.

Bent u geïnfecteerd met het HIV-virus of heeft u AIDS en wordt u zwanger, dan krijgt u medicijnen welke de overdracht van het virus verkleinen. Borstvoeding wordt ten sterkste afgeraden.

Behalve HIV, syfilis (lues) en hepatitis-B, zijn er nog meer geslachtsziekten (sexueel overdraagbare aandoeningen of SOA’s) die schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Chlamydia en Gonorroe kunnen onvruchtbaarheid veroorzaken. Ook kan het kind na de geboorte een oogontsteking of een longontsteking krijgen.

Bent u bang dat u een geslachtsziekte heeft, aarzel dan niet om dat direct tegen de verloskundige of de arts te zeggen. Dit is van het grootste belang voor de gezondheid van uw kind.